Munkahelyi képzések megvalósítása a Porion-Digital Kft. munkavállalói részére.

  • a kedvezményezett neve: PORION-DIGITAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  • a projekt címe: Munkahelyi képzések megvalósítása a Porion-Digital Kft. munkavállalói részére.
  • a szerződött támogatás összege: 5 707 806 Ft
  • a támogatás mértéke: 100%
  • a projekt tartalmának bemutatása: (külön leírás lentebb – képzési terv függvényében)
  • a projekt befejezési dátuma: 2021.01.11.
  • projekt azonosító száma : VEKOP-8.5.3-17-2018-00004

A Porion-Digital professzionális szakmai tapasztalatokkal rendelkezik az informatikai megoldások, DOCSIS rendszerek, műsorszórás, digitális televíziós fejállomások és az ezekkel kapcsolatos rendszerek rendszer-integrációjának területén. A gyártói megoldások szállítása mellett nagy számban futnak saját fejlesztésű alkalmazások az internet és digitális tv szolgáltatóknál. A fejlesztési és kivitelezési munkákon kívül, folyamatos, heti 7x24 órás üzemeltetést, illetve üzemeltetés támogatást biztosít a cég különböző technológiák kapcsán, mint például DOCSIS, DVB-C, DVB-S szolgáltatások fejállomásai, Conax CA és DRM rendszerek, LTE bázisállomások és kommunikációs rendszerek támogatása. A cég valamennyi munkavállalója felsőfokú felhasználói szaktudással rendelkezik. Több munkavállaló IT rendszerüzemeltetői/rendszergazdai szaktudással bír. Az alkalmazásfejlesztéssel foglalkozó kollégák IT fejlesztői szaktudással rendelkeznek. A cég munkavállalói rendszeresen részesülnek az üzemeltetett/értékesített/épített rendszerek gyártói/helyi képviseletei által szervezett tanfolyamokon. A cég azon munkavállalói, akik CISCO informatikai hálózati rendszerek üzemeltetésével foglalkoznak, rendszeresen részesültek az elmúlt 5 évben CISCO képzésekben. A cisco vizsgák elavulási ideje2-3 év.

A projekt indokoltsága tehát, hogy hogy vállalkozásunk olyan humánerőforrás bázissal rendelkezzen, amellyel a munkavégzését a lehető leghatékonyabb módon végezhesse. Jelen támogatási kérelem több szempontból is indokolt. Az egyik, hogy a cég vezetésében kulcsszerepet játszó munkavállalók a legújabb és leghatékonyabb informatikai szaktudás elsajátításával hatékonyabban irányítsák a szervezetet, jobban átlássák vállalatunk működési folyamatait és ezen szemlélettel előremutatóan tekintsenek a vállalat jövőbeli működésére. A cég három területen kívánja fejleszteni humánerőforrásait:a) DVB-C/S rendszerüzemeltetés,b) Internet szolgáltatási/hozzáférési rendszerek üzemeltetése,c) Infokommunikációs rendszerek építése. Ezen területek fejlesztéséhez előreláthatólag 6-8 főnyi többlet munkaerőigény várható az elkövetkezendő 3 évben. Képzési igények: IT rendszerüzemeltetői/rendszergazdai képzés, IT rendszerfejlesztői képzés. Ahhoz, hogy ez minél hatékonyabban valósuljon meg, elengedhetetlen munkavállalóink kompetenciáinak javítása. Jelen pályázatban igényelt képzéseket, olyan szellemi tőkebefektetésnek tekintjük, amellyel alkalmazottaink meglévő tudását, képességét és készségét fejleszthetjük, hogy ezzel hozzájárulhassanak cégünk hatékony és sikeres működéséhez. A megbízható szakmai hozzáértés a a Porion-Digital Kft-nél elengedhetetlen, valamint a folyamatosan fejlődő piaci újdonságokra gyorsan kell reagálni, és szinte azonnal tudni kell alkalmazni és beilleszteni a már meglévő portfólióba. A projekt keretében 7 dolgozónk szakirányú továbbképzésére igénylünk támogatást. A projektünk célja az indokoltságából már levonható, vagyis a gyorsan változó gazdasági és technológiai változások eredményeképp létrejövő fejlesztésekkel lépést tartani. Ahhoz, hogy vállalkozásunkat továbbra is az erős szakmai fókusz jellemezze szükséges mind a szakmai mind az általános ismeretszint és tudásbázis lehető legfrissebb megléte alkalmazottaink részéről. A fent említett célok elérésének alappillére, hogy az alkalmazottak magas szintű kompetenciával rendelkezzenek. Mindezek fenntartása és folyamatos fejlesztése állandó odafigyelést, szakértelmet és időt igényel. A támogatott képzések során elsajátított új szakértelmek mind cégünk, mind dolgozóink piaci versenyképességét javítják.

Összeségében elmondható, hogy a Porion-Digital Kft. már jelenleg is az egyik legversenyképesebb piaci szereplő az IT szektor általa elfoglalt szegmensében. A pályázati forrással is támogatni kívánt képzések alapvető célja a cég versenyképességének megőrzése, lehetőség szerinti fokozása. A DVB-C/S rendszerek üzemeltetése területén bővülésre számítunk: a kábeltelevíziós piac centralizációs tendenciái kedvezően érintik a cég tradicionális partneri körét. Így ezen partnerek egyre nagyobb területeken nyújtanak majd infokommunikációs szolgáltatásokat. A Porion-Digital Kft. fel kíván készülni erre a várható bővülésre. A meglévő piaci szegmensen túl a cég erősíteni szeretné IT rendszerfejlesztői és létesítői kompetenciáit. Ezekre alapozva bővíteni kívánja piaci jelenlétét ezeken a területeken.

A projekt megvalósítás a képzést biztosító szervezet telephelyén történik. A képzés laborgyakorlatot és gyakorlati képzési elemeket is tartalmaz, az ehhez szükséges informatikai infrastruktúra a képzést biztosító képzési központ telephelyén található meg.